1 липня 2014 року вступив у силу новий Закон України «Про допомогу сім’ям з дітьми». Як змінилась процедура нарахування коштів на дитину, хто та на яку суму фінансової допомоги може претендувати, як цю суму розрахувати і хто повинен забезпечити жінку цією допомогою? HotMam LIFE з’ясовував разом з Іриною Павлик, юристом спільноти матусь «Світ мам».

Згідно закону, особи поділяються на застрахованих і незастрахованих. Що це за закон і як він звучить? Прокоментуйте, чим відрізняються застраховані від незастрахованих?

виплати на дитину

Чіткого поділу на застрахованих та незастрахованих осіб ви не знайдете в жодному законодавчому акті. Я б сказала, що це умовний поділ, який надає змогу простіше зрозуміти порядок отримання, в даному випадку, допомоги по вагітності та пологам різними категоріями осіб.

Коли ми говоримо про отримання такого виду допомоги, то керуємось ЗУ «Про допомогу сім’ям з дітьми» та Постановою КМУ «Про затвердження порядку призначення та виплат державної допомоги сім`я з дітьми». Названі нормативні акти визначають порядок та умови отримання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі соціального захисту.

Спробую пояснити необхідність такого умовного поділу жінок на застрахованих та незастрахованих. Якщо жінка офіційно працює, отримує заробітну платню, то за неї роботодавець до державного бюджету України сплачує єдиний соціальний внесок, таким чином, страхує свою співробітницю на випадок втрати працездатності та ін. Якщо ж жінка працює неофіційно, студентка, має офіційний статус безробітної, жінки-військовослужбовці – то за таких  жінок ніхто не сплачує єдиний соціальний внесок, тобто, вона є незастрахованою особою в загальнообов’язковій системі державного соціального страхування.

Саме за рахунок вказаних вище внесків Фонд соціального страхування нараховує, а роботодавець виплачує допомогу по вагітності та пологам своїм співробітницям. Щодо незастрахованих осіб, то їм нараховують та виплачують допомогу органи праці та соціального захисту населення.

Як, згідно закону, виглядає процедура оформлення документів на виплату коштів на дитину для обох категорій громадян?

mama

Як відомо, відпустка по вагітності та пологам, за загальним правилом, 70 календарних днів до та 56 календарних днів після пологів. Тобто, кількість днів оплачуваної відпустки, як ми її називаємо «допомоги по вагітності та пологам» визначається у листку непрацездатності самим лікарем відповідно до медичних показань. Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається за місцем спостереження за вагітністю відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001р. № 455.

Після отримання листка непрацездатності (довідки з лікувального закладу) процедура отримання названої допомоги різниться у застрахованих та  незастрахованих осіб.

Поговоримо про жінок, які офіційно працюють та за яких роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок. Названий соціальний внесок включає в себе відсоток для перерахунку до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Такі жінки отримують допомогу за своїм місцем роботи. Для цього,  отримавши листок непрацездатності, жінки мають подати його разом із заявою (де вказати дати, з якого жінка йде у відпуску по вагітності та пологам) до свого роботодавця (до бухгалтерії). Якщо ж жінка офіційно працює в декількох місцях – по сумісництву, то допомогу вона може отримати як на першому, так і на другому підприємстві. Для цього їй необхідно подати до другого роботодавця копію листка непрацездатності, який засвідчений підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи, та написати відповідну заяву.

Розмір допомоги розраховується бухгалтерією підприємства за наступною визначеною формулою: ДВ = ЗП * ККД , де:

 • ДВ – допомога по вагітності та пологам;
 • ЗП – середньоденна заробітна платня за 6 календарних місяців або фактично відпрацьованого часу;
 • ККД – кількість календарних днів відпустки по вагітності та пологам, за загальним правилом, 126 календарних днів.

Тепер здійснімо розрахунок.

Візьмемо за основу, що жінка  працювала 6 місяців (березень 2014 – серпень 2015 р.) перед відпусткою та отримувала заробітну плату – 2500,00 грн.

Таким чином, визначаємо середньоденний заробіток (ЗП) – 2500*6/184 = 81,52 грн.

Тепер визначаємо суму допомоги по вагітності та пологам (ДВ) – 81,52*126 = 10 271,00 грн.

Отже, на суму виплат впливає розмір заробітної платні, кількість днів, які жінка пропрацювала перед відпусткою, та кількість календарних днів самої відпустки. Якщо жінка протягом 6 місяців брала відпуску або перебувала на лікарняному, то звичайно сума допомоги по вагітності та пологам буде зовсім іншою.

Тепер розберемо випадок коли жінка являється незастрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

виплати на дитину-1

Як бачимо, з Постанови КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплат державної допомогу сім’ям з дітьми», до незастрахованих в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування відносяться:

 • жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби;
 • жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше, ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;
 • жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
 • аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;
 • непрацюючі жінки;
 • жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Для призначення вказаним категоріям жінок допомоги по вагітності та пологам необхідно слід надати управлінню праці та соціального захисту населення довідку з  лікувально-профілактичного закладу, заяву, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також одну з наступних довідок (в залежності від категорії):

 • з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;
 • з ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
 • з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
 • з Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою-підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Тобто, для прикладу, жінка не працює та перебуває на обліку у центрі зайнятості. Для отримання допомоги їй необхідно подати до відповідного управління праці та соціального захисту населення такі документи: довідку з лікувального закладу, заяву на отримання допомоги та довідку з центру зайнятості про те, що вона перебуває на обліку.

Головною умовою надання допомоги є те, щоб звернення на її отримання надійшло не пізніше, ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологів. Виплачується допомога за весь період відпустки.

Щодо розрахунку суми допомоги, то названий вище Порядок КМУ визначає наступні розміри допомоги:

 1. жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби – у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення;
 2. жінкам, звільненим з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації – у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу.
 3. жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні – у розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги по безробіттю;
 4. аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів – у розмірі місячної стипендії. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Розмір допомоги у випадках, передбачених пунктами 1-4, встановлюється шляхом множення середньоденного доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, але не менш як 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

5. непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб’єкти підприємницької діяльності, – у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

Отже, для жінок, які не працюють; не служать; не навчаються; не перебувають на обліку в центрі зайнятості; незареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності та не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності допомога по вагітності та пологам виплачуватиметься у розмірі 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розрахунку на місяць.

Тобто, за основу розрахунку у наведених вище випадках береться середньоденний дохід та кількість календарних днів, які жінка перебуває у відпустці по вагітності та пологам, а в останньому випадку – прожитковий мінімум на особу, що визначений законодавчо.

Візьмемо для прикладу дівчину, яка навчається та отримує стипендію у розмірі 960 грн. на місяць. Розрахунок проводиться за доведеною вище формулою та за той самий період (березень – серпень):  960*6/184 = 31,30 грн; 31,30 * 126 = 3 943,80 грн.

Тобто, дівчина, яка отримувала стипендію та вирішила отримувати допомогу по вагітності та пологам (оскільки вона має право вибору), отримає допомоги – 3 943,80 грн.

Скільки, по закону, повинна тривати декретна відпустка жінки? Хто вирішує, коли їй йти у відпустку, а коли првертатись?

baby twins1

Тривалість декретної відпустки залежить від перебігу вагітності та у подальшому самих пологів. Є загально визначені медичні норми, які передбачені пунктом 6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян від 13.11.2001р № 455. Тому, саме лікар визначає період тривалості декретної відпустки, але вона не може бути меншою, ніж 126 днів. Якщо ж жінка почуває себе добре, медичні показники в нормі, в неї є бажання вийти на роботу раніше, то це її право, і ніхто не може їй заборонити.

Чи залежить сума виплат від терміну декретної відпустки? Якщо так, то яким чином?

Так, залежить. Оскільки для визначення суми допомоги беруться показники заробітної платні (доходу), кількість днів, які жінка працювала (6 місяців) та кількість днів безпосередньо відпустки. Отже, чим вище заробітна платня, тим більше буде сума допомоги. Якщо ж жінка протягом останніх шести місяців перед відпусткою перебувала на лікарняному або з будь-яких інших причин не була на роботі, то звичайно сума отримуваною допомоги зменшиться.

Вступив у силу новий закон по виплатам на дитину. Як його правильно трактувати? Що змінилось? Плюси-мінуси нового закону?

baby001

З 1 липня 2014 року набрали законної сили зміни до ЗУ «Про допомогу сім’ям з дітьми» щодо суми виплат допомоги при народженні дитини. Відповідно до вказаних змін, сума виплат на першу, другу та наступних дітей становить одну фіксовану суму, а саме – 41280,00. Вказана сума виплачується поетапно, протягом 3-х років, як і було раніше.

Змін зазнала і допомога по догляду за дитиною до 3-х років. Тобто, такий вид допомоги в Законі скасували для дітей, які народжені після 01.07.2014р. На мою думку, це був вимушений крок влади. Відповісти на питання, наскільки цей крок ефективний, ми зможемо згодом. Але, якщо проаналізувати зміни, то можна сказати, що законодавець, вирівнявши суми допомоги, урівняв усіх дітей.

Зрозуміло, що було і залишається дуже багато критики щодо внесених змін по зменшенню виплат допомоги при народжені на другу, третю та наступну дитину, скасування допомоги по догляду за дитиною до 3-х років. Виплати ж на першу дитину збільшились з 30 960,00 до 41 280,00. Тобто, якщо на потреби при народжені першої дитини (яка народилась до 30.06.2014р) виплачувалось 30 960,00 грн., то незрозуміло, чому при народжені третьої дитини виплачувалось 123 840,00 грн. Чим народження першої дитини відрізняється від народження третьої. Оскільки потреби дитини однакові і немає значення, це перша чи п’ята дитина. Головне питання, мабуть, полягає в тому, що батьки малюків фінансово не самостійні. На жаль, є непоодинокі випадки, коли батьки народжували дітей для фінансової вигоди і на їх виховання ніхто не зважав. Тому, на мою думку, виплата як допомога має бути однакова для всіх дітей, а ось сума має бути економічно обґрунтована. До даного питання необхідно підходити комплексно і пам’ятати, що підвищення чи зменшення виплат на дітей не забезпечить малюкам 100% належного виховання з боку батьків.

Які нормативно-правові акти регулюють цю сферу? 

Щодо законодавчого регулювання, то необхідно звернути увагу на ЗУ «Про допомогу сім’ям з дітьми», ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення та виплат державної допомоги сім’ям з дітьми», Постанова КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням».

Читайте также:

Хранить или не хранить пуповинную кровь?

Все вопросы семейного бюджета.

Виплати на дитину. Поради від юриста: 3 комментария

 1. У лютому 2016 році моїй дитіні виповнилось 2 роки,допомогу після 2 років дитині по закону я мою право отримувати 130 грн/місця по безробіттю.До мене телефонував соц.представник і уточнив чи працюю я,якщо ні то щоб я підтвердила це довідкою щ місця роботи про декретну відпустку.Так як я проживаю в іншому місті,я уточнила чи можу відправити її поштою,так як не можу приїхати,на що мені відмовили.Прошло уже пів року,якщо я представлю дану довідку,чи нарахують мені кошти за минулі пів року,чи маю я право на них?

  Ирина
 2. Мене звільнено на четвертому місяці вагітності за згодою сторін. Мені рахуватимуть дородові як безробітній? Чи врахується, що я працювала?

  Ірина
 3. Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, розібратись на які виплати має розраховувати жінка-військовослужбовець і що означає абзац: «Щодо розрахунку суми допомоги, то названий вище Порядок КМУ визначає наступні розміри допомоги: жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби – у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення»
  Чи означає це, що жінка-військовослужбовець, яка йде у декретну відпустку, до пологів отримуватиме повну заробітну плату? Тобто, пішовши у декрет військовослужбовці ще 3 місяці отримуватимуть повну заробітну плату?

  Ірина

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: